Wójt Gminy Poświętne informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2016 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Biurze Obsługi Mieszkańca lub pokoju nr 4 (budynek B) w terminie do 9 maja 2016 r. Formularz wniosku dostepny jest poniżej.

Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są: Elżbieta Sobczyk – kierownik referatu inwestycji i zamówień publicznych oraz Anna Jakubczyk – referent ds. obsługi mieszkańca. Wszelkie informacje można uzyskać osobiście lub pod nr telefonu 44 756 40 34.

Uruchomienie programu usuwania wyrobów azbestowych uzależnione będzie od uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi na niniejszy cel.


Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek_azbest.pdf)Wniosek_azbest.pdfFormularz wniosku - plik pdf146 kB1172016-04-13 14:53
Pobierz plik (Wniosek_azbest.doc)Wniosek_azbest.docFormularz wniosku - plik doc32 kB1112016-04-13 14:51