Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
•    W TERMINIE OD 1 LUTEGO 2012 R. DO 29 LUTEGO 2012 R. NALEŻY ZŁOŻYĆ ODPOWIEDNI WNIOSEK DO WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA, W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA POŁOŻENIA GRUNTÓW ROLNYCH WRAZ Z FAKTURAMI VAT (LUB ICH KOPIAMI) STANOWIĄCYMI DOWÓD ZAKUPU OLEJU NAPĘDOWEGO W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2011 R. DO 31 STYCZNIA 2012 R.,
•    w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi
81,70 ZŁ * ILOŚĆ HA UŻYTKÓW ROLNYCH
PIENIĄDZE WYPŁACANE BĘDĄ W TERMINACH:
2 - 30 KWIETNIA 2012 R. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W PIERWSZYM TERMINIE
1 - 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA WNIOSKU W DRUGIM TERMINIE
GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU GMINY LUB MIASTA, ALBO PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY PODANY WE WNIOSKU.