Drukuj

Poświętne, 16 sierpnia 2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 08 sierpnia 2011 roku w siedzibie urzędu Gminy Poświętne, przy ul. Akacjowej 4 odbył się przetarg ustny nieograniczony zorganizowany w piątym terminie, na sprzedaż gruntów stanowiących własność Gminy Poświętne.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana położona w obrębie wsi Ponikła, oznaczona numerem działki 108/11 o powierzchni 0,4087 ha, dla której została założona księga wieczysta nr 53514 w Sądzie Rejonowym w Opocznie.

Do przetargu zostały dopuszczone trzy osoby.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena osiągnięta w przetargu wyniosła 66.500  zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

Nabywcą nieruchomości został ustalony Pan Sylwester Zając.

 

Wójt Gminy

(-) Mieczysław Stępień

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 1090