Drukuj

Na dzień 30 maja 2011 r. został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

zabudowanej nieruchomości położonej w Ponikle, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11,- o powierzchni 0,4087 ha.

W wyznaczonym terminie tj. do 26 maja 2011 r. nikt nie wpłacił wadium na w/w nieruchomość.

W związku z powyższym przetarg nie doszedł do skutku.

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

Elżbieta Sobczyk

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 1044