Z A W I A D O M I E N I E


Dnia 02.05.2011 r. Urząd  Gminy  i  Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Poświętnem  będą nieczynne.

 

 

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień