Poświętne, 11 lutego 2011 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na dzień 10 lutego 2011 r. został ogłoszony drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ponikle, stanowiącej własność Gminy Poświętne, oznaczonej numerem działki 108/11,- o powierzchni 0,4087 ha.

W wyznaczonym terminie tj. do 07 lutego 2011 r. wpłynęła jedna wpłata wadium na w/w nieruchomość. Jednak w dniu przetargu nikt nie przystąpił do przetargu.

W związku z powyższym przetarg nie doszedł do skutku.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

 

(-) Elżbieta Sobczyk