OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Małoszyce  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Małoszyce, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  11 lutego 2011 r. ( piątek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Poświętnem.

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Małoszyce.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  11 lutego 2011 r.  ( piątek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Dęborzeczka  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Dęborzeczka, że  Zarządzeniem      Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  13 lutego 2011 r. ( niedziela ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w  mieszkaniu sołtysa wsi .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Dęborzeczka .

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa..

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:   13 lutego 2011 r.  ( niedziela  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Brudzewice  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Brudzewice , że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  15 lutego 2011 r. ( wtorek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Brudzewicach .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Brudzewice.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  15 lutego 2011 r.  ( wtorek ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Brudzewice - Kolonia  dla wyborów sołtysa             i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Brudzewice - Kolonia, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  17 lutego 2011 r. ( czwartek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa    i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Brudzewicach .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Brudzewice - Kolonia.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa..

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  17 lutego 2011 r.  ( czwartek ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Buczek  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Buczek , że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  19 lutego 2011 r.     ( sobota ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Buczek.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa..

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  19 lutego 2011 r.  ( sobota ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Dęba  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Dęba, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  20 lutego 2011 r.     (   niedziela ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Dęba.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa..

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:   20 lutego 2011 r.  ( niedziela )  godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Poświętne  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Poświętne, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  22 lutego 2011 r.     ( wtorek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Poświętnem .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa Poświętne .

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 22 lutego 2011 r.  (  wtorek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Gapinin  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców wsi Gapinin, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  24 lutego 2011 r. (  czwartek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Gapinin .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji,

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Gapinin .

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 24 lutego 2011 r.  (  czwartek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Gapinin  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców wsi Gapinin - Kolonia , że  Zarządzeniem       Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  24 lutego 2011 r. (  czwartek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP Gapinin .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Gapinin .

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 24 lutego 2011 r.  (  czwartek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Wólka Kuligowska  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Wólka Kuligowska,

że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  25 lutego 2011 r. ( piątek ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w Remizie OSP w Gapininie .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji,

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania,

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa Wólka Kuligowska ,

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego,

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  25 lutego 2011 r.  ( piątek )  godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Poręby  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Poręby, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  28 lutego 2011 r.     ( poniedziałek  ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Poręby.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 28 lutego 2011 r.  ( poniedziałek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Mysiakowiec  dla wyborów sołtysa

i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Mysiakowiec, że  Zarządzeniem       Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  02 marca 2011 r. ( środa ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Mysiakowiec.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 02 marca 2011 r.  ( środa ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Studzianna  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Studzianna,  że  Zarządzeniem          Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień 04 marca 2011 r. ( piątek  ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w GOSR .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Studzianna.

6. Wybór (w głosowaniu jawnym ) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania: 04 marca 2011 r.  ( piątek ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa  Ponikła  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców wsi Ponikła , że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  07 marca 2011 r. (  poniedziałek  ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa we wsi  Kozłowiec .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Ponikła.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  07 marca 2011 r.  ( poniedziałek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Ponikła  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców wsi  Kozłowiec, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  07 marca 2011 r. (  poniedziałek  ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa we wsi  Kozłowiec .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Ponikła.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  07 marca 2011 r.  ( poniedziałek  ) godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień

 


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 01 lutego 2011 r.

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Stefanów  dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa  Stefanów, że  Zarządzeniem Nr 5/11 Wójta Gminy Poświętne z dnia  01 lutego 2011r. zostało zwołane na dzień  09 marca 2011  r.         (  środa ) na godzinę  18.00 zebranie wiejskie dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej.

Zebranie odbędzie się w mieszkaniu sołtysa wsi .

Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności podejmowanych decyzji.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w poprzedniej kadencji.

5. Zapoznanie zebranych z zasadami i trybem wyboru sołtysa określonymi w rozdziale V Statutu Sołectwa  Stefanów.

6. Wybór ( w głosowaniu jawnym) komisji skrutacyjnej w składzie conajmniej 3 osób spośród uczestników zebrania, a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru spośród siebie jej przewodniczącego.

7. Przeprowadzenie wyboru sołtysa.

8. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10.  Zamknięcie zebrania wiejskiego.

Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana

jest obecność 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa.

Informuję, że w przypadku braku wymaganej do ważności wyborów frekwencji, w drugim terminie rozpocznie się w tym samym dniu po upływie jednej godziny od pierwszego terminu zebrania.

II termin zebrania:  09 marca 2011 r.  ( środa )  godz. 19.00.

Wybory przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

 

Wójt Gminy Poświętne

Mieczysław Stępień