Poświętne,dnia 07.11.2014

Informacja

o wynikach naboru przeprowadzonego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Poświętnem, ul. Akacjowa 4 na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Uprzejmie informuję, że przeprowadzony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego do GOPS Poświętne wpłynęły 3 oferty.

Osoby, które złożyły w/w ofertę nie spełniły niezbędnych wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, w szczególności wykształcenia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Kierownik GOPS

Elżbieta Podlasek