Poświętne, 10.09.2014 r.

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Poświętne

Poświętne, ul. Akacjowa 4

na wolne stanowisko ds. rozwoju gminy

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego naboru w Urzędzie Gminy Poświętne na wolne samodzielne stanowisko ds rozwoju gminy została wybrana Pani Alicja Korycka, zam. Studzianna.

Uzasadnienie:

Pani Alicja Korycka spełniała wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się predyspozycjami i wiedzą z zakresu zagadnień wymaganych na w/w stanowisko uzyskując wymaganą ilość punktów z oceny merytorycznej.

Wójt Gminy Poświętne

(-) Mieczysław Stępień