Drukuj

Wójt Gminy Poświętne informuje, że dnia 4 lipca 2012 r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Brudzewicach i Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.

W wyniku postępowania konkursowego dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brudzewicach ponownie wybrana została Pani Elżbieta GRZEGORSKA, natomiast dyrektorem Zespołu Szół Samorządowych w Poświętnem wybrany został Pan Bogusław FIDELUS.

Życzymy sukcesów w kierowaniu placówkami oświatowymi, wysokich wyników uczniów oraz jak najlepszej współpracy z gronem pedagogicznym i rodzicami uczniów.

Wójt Gminy

(-) Mieczysław Stępień

Nadrzędna kategoria: Informacje dla interesantów
Odsłony: 1011