Informacje - działki letniskowe

Harmonogram odbioru odpadów

styczeń-czerwiec 2016 r.

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

I SUROWCÓW WTÓRNYCH

MIESIĄCE

2016 R.

MIEJSCOWOŚCI:

ANIELIN, BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA, KOZŁOWIEC, MAŁOSZYCE, PONIKŁA, PORĘBY, POŚWIĘTNE, STEFANÓW, STUDZIANNA

MIEJSCOWOŚCI:

BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, MYSIAKOWIEC, WÓLKA KULIGOWSKA

STYCZEŃ

18 (poniedziałek)

19 (wtorek)

LUTY

15 (poniedziałek)

16 (wtorek)

MARZEC

21 (poniedziałek)

22 (wtorek)

KWIECIEŃ

18 (poniedziałek)

19 (wtorek)

MAJ

23 (poniedziałek)

24 (wtorek)

CZERWIEC

20 (poniedziałek)

21 (wtorek)

MIESIĄCE

2016 R.

MIEJSCOWOŚCI:


FRYSZERKA, KOZŁOWIEC NR 11, 11C, 11D, 31-46

STYCZEŃ

11 (poniedziałek)

LUTY

8 (poniedziałek)

MARZEC

14 (poniedziałek)

KWIECIEŃ

11 (poniedziałek)

MAJ

16 (poniedziałek)

CZERWIEC

13 (poniedziałek)

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Harmonogram odbioru odpadów

styczeń-czerwiec 2016 r.

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

I SUROWCÓW WTÓRNYCH

MIESIĄCE 2016 R.

MIEJSCOWOŚCI:

ANIELIN, BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA, KOZŁOWIEC, MAŁOSZYCE, PONIKŁA, PORĘBY, POŚWIĘTNE, STEFANÓW, STUDZIANNA

MIEJSCOWOŚCI:

BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, MYSIAKOWIEC, WÓLKA KULIGOWSKA

STYCZEŃ

18 (poniedziałek)

19 (wtorek)

LUTY

15 (poniedziałek)

16 (wtorek)

MARZEC

21 (poniedziałek)

22 (wtorek)

KWIECIEŃ

18 (poniedziałek)

19 (wtorek)

MAJ

23 (poniedziałek)

24 (wtorek)

CZERWIEC

20 (poniedziałek)

21 (wtorek)

MIESIĄCE 2016 R.

MIEJSCOWOŚCI:

FRYSZERKA, KOZŁOWIEC NR 11, 11C, 11D, 31-46

STYCZEŃ

11 (poniedziałek)

LUTY

8 (poniedziałek)

MARZEC

14 (poniedziałek)

KWIECIEŃ

11 (poniedziałek)

MAJ

16 (poniedziałek)

CZERWIEC

13 (poniedziałek)

Należności będące zobowiązaniami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy regulować na rachunek bankowy Gminy Poświętne:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim

Filia w Poświętnem

54 8985 0004 0030 0306 6976 0001

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20 i 21 sierpnia 2015 r. odbędzie się kolejna zbiórka odpadów wielkogabrytowych obejmująca również frakcje elektrośmieci i zużyte opony. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości pozbycia się niepotrzebnych lub zużytych urządzeń domowych i części umeblowania. 

W terminach:

  •  20 sierpnia 2015 r. (CZWARTEK) w miejscowościach

BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA, ANIELIN, STEFANÓW, PONIKŁA, KOZŁOWIEC, STUDZIANNA, POŚWIĘTNE, MAŁOSZYCE, PORĘBY,

  • 21 sierpnia 2015 r. (PIĄTEK) w miejscowościach 

BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, WÓLKA KULIGOWSKA, MYSIAKOWIEC,

przeprowadzona zostanie przez firmę „HAK” Stanisław Burczyński, zbiórka wymienionych poniżej odpadów:

- ODPADY WIELKOGABRYTOWE (np. wersalki, kanapy, fotele, materace, pufy z siedzisk, odpady drewniane (meble, kredensy, szafki),

- ZUŻYTE URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE FREONY (np. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),

- ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY (np. telewizory i monitory CRT, zasilacze awaryjne)

- INNE ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE (np. sprzęt komputerowy: komputery, laptopy, monitory LCD, drukarki, plotery, skanery, zasilacze; sprzęt biurowy: telefony, faksy, telefony komórkowe, kserokopiarki, niszczarki do dokumentów; elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, pilarki; kamery przemysłowe i pozostałe urządzenia AGD i RTV),

- ZUŻYTE OPONY (np. opony pojazdów osobowych i maszyn rolniczych).

 

Właścicieli nieruchomości rekreacyjnych z miejscowości Ponikła, Kozłowiec i Wólka Kuligowska prosimy o dostarczenie odpadów w miejsca lokalizacji zbiorczych kontenerów.

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

I SUROWCÓW WTÓRNYCH

MIESIĄCE 2015 R.

MIEJSCOWOŚCI:

ANIELIN, BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA, KOZŁOWIEC, MAŁOSZYCE, PONIKŁA, PORĘBY, POŚWIĘTNE, STEFANÓW, STUDZIANNA

MIEJSCOWOŚCI:

BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, MYSIAKOWIEC, WÓLKA KULIGOWSKA

LIPIEC

13 (poniedziałek)

14 (wtorek)

SIERPIEŃ

10 (poniedziałek)

11 (wtorek)

WRZESIEŃ

14 (poniedziałek)

15 (wtorek)

PAŹDZIERNIK

12 (poniedziałek)

13 (wtorek)

LISTOPAD

16 (poniedziałek)

17 (wtorek)

GRUDZIEŃ

14 (poniedziałek)

15 (wtorek)

FRYSZERKA

 MIESIĄC

 
DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNLANYCH I SURWCÓW WTÓRNYCH

LIPIEC

11 (sobota)

SIERPIEŃ

8 sobota)

WRZESIEŃ

26 (sobota)

PAŹDZIERNIK

24 (sobota)

LISTOPAD

9 (poniedziałek)

GRUDZIEŃ

14 (poniedziałek)


Szanowni Goście Naszej Gminy


Uprzejmie informuję, że wypełniając zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. dokonując stosownych analiz, podejmując wymagane mocą ustawy – uchwały; przeprowadzając  procedurę przetargową) z początkiem miesiąca lipca Gmina Poświętne zapewni odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości rekreacyjnych (letniskowych).

Zgodnie z ww. ustawą oraz podjętymi uchwałami Rady Gminy wszyscy właściciele nieruchomości rekreacyjnych (letniskowych) zobowiązani są od dnia 25.06.2015 - w pierwszej kolejności - do złożenia do Wójta Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie do ponoszenia na rzecz gminy ustalonej przez Radę Gminy ryczałtowej rocznej stawki opłaty (ustawa nie dopuszcza innej metody i formy jej ustalenia!!!).

Stawka niniejszej opłaty wynosi 110 zł (dla nieruchomości, na których prowadzona będzie selektywna zbiórka odpadów z podziałem na cztery frakcje: 1 - papier i tektura; 2 – łącznie plastik, tworzywa sztuczne, metale; 3 - szkło; 4 - odpady zmieszane) lub 155 zł (w przypadku gromadzenia odpadów w sposób zmieszany czyli bez prowadzenia tzw. segregacji u źródła).

W ramach ponoszonej opłaty Gmina Poświętne zapewni odbiór następujących frakcje odpadów komunalnych: papier i tektura, plastik, tworzywa sztuczne, metale, szkło, odpady zmieszane. Ponadto w miesiącu sierpniu (w terminie, który zostanie podany w późniejszym czasie) zostanie zorganizowana również zbiórka odpadów wielkogabarytowych (mebli) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Formularz deklaracji jest dostępny w Urzędzie Gminy Poświętne, budynek A, pok. nr 6 lub sekretariat oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Poświętne (bip.poswietne.pl) w zakładce „Gospodarka odpadami” lub bezpośrednio pod adresem.

Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy Poświętne ul. Akacjowa 4, 26-315 Poświętne w dniach i godzinach pracy urzędu tj. środa godz. 9.00 – 17.00, w pozostałe dni godz. 7.45 – 15.45 w formie papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Wyrażam przy tym nadzieję, że przy obustronnej dobrej woli, zrozumieniu oraz udanej współpracy rozwiązanie istniejącego od dwóch lat problemu gospodarki odpadami pochodzącymi z nieruchomości rekreacyjnych będzie naszym wspólnym sukcesem.

                                                                               

                                                                                                    Wójt Gminy Poświętne

                                                                                                              Michał Franas