Należności będące zobowiązaniami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy regulować na rachunek bankowy Gminy Poświętne:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim

Filia w Poświętnem

54 8985 0004 0030 0306 6976 0001