Informacje


 

Informujemy, że w następujących terminach:

·   14 kwietnia 2014 r. (PONIEDZIAŁEK)  w miejscowościach BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA, ANIELIN, STEFANÓW, PONIKŁA, KOZŁOWIEC,

·   15 kwietnia 2014 r. (WTOREK) w miejscowościach STUDZIANNA, POŚWIĘTNE,  MAŁOSZYCE,  PORĘBY,

·   16 kwietnia 2014 r. (ŚRODA) w miejscowościach BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, WÓLKA KULIGOWSKA, MYSIAKOWIEC,

przeprowadzona zostanie zbiórka wymienionych niżej odpadów:

·         ODPADY WIELKOGABRYTOWE (np. wersalki, kanapy, fotele, materace, pufy z siedzisk, odpady drewniane (meble, kredensy, szafki),

·         ZUŻYTE URZĄDZENIA ZAWIERAJĄCE FREONY (np. lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),

·         ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE ZAWIERAJĄCE NIEBEZPIECZNE ELEMENTY (np. telewizory i monitory CRT, zasilacze awaryjne)

·         INNE ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE (np. sprzęt komputerowy: komputery, laptopy, monitory LCD, drukarki, platery, skanery, zasilacze; sprzęt biurowy: telefony, faksy, telefony komórkowe, kserokopiarki, niszczarki do dokumentów; elektronarzędzia: wiertarki, wkrętarki, pilarki; kamery przemysłowe i pozostałe urządzenia AGD i RTV),

·         ZUŻYTE OPONY (np. opony osobowe i od maszyn rolniczych).

Prosimy o wystawianie powyższych odpadów przed posesje tj. razem z pojemnikami i workami na frakcje odpadów segregowanych.

 

 

 

Wójt Gminy Poświętne

   Mieczysław Stępień

HARMONOGRAM  ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

dla miejscowości: ANIELIN, BUCZEK, DĘBA, DĘBORZECZKA,  KOZŁOWIEC,

PONIKŁA, STEFANÓW

 

 

MIESIĄC/2014 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

20

LUTY

17

MARZEC

17

KWIECIEŃ

14

MAJ

12

CZERWIEC

9

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ OD GODZ. 6:30

 

HARMONOGRAM  ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

dla miejscowości: MAŁOSZYCE, PORĘBY, POŚWIĘTNE, STUDZIANNA

 

 

MIESIĄC/2014 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

21

LUTY

18

MARZEC

18

KWIECIEŃ

15

MAJ

13

CZERWIEC

10

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ OD GODZ. 6:30

 

 

 

HARMONOGRAM  ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

dla miejscowości: BRUDZEWICE, BRUDZEWICE KOLONIA, GAPININ, GAPININ KOLONIA, MYSIAKOWIEC, WÓLKA KULIGOWSKA

 

 

MIESIĄC/2014 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

22

LUTY

19

MARZEC

19

KWIECIEŃ

16

MAJ

14

CZERWIEC

11

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ OD GODZ. 6:30

 

 

 

HARMONOGRAM  ODBIORU

ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

dla miejscowości: INOWŁÓDZ, FRYSZERKA - GM.INOWŁÓDZ, FRYSZERKA – GM. POŚWIĘTNE

 

MIESIĄC/2014 R

 

DATA ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I SUROWCÓW WTÓRNYCH

STYCZEŃ

13

LUTY

10

MARZEC

10

KWIECIEŃ

7

MAJ

19

CZERWIEC

16

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZE PROSIMY WYSTAWIAĆ OD GODZ. 6:30

 

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOBABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ZUŻYTYCH OPON ODBĘDZIE SIĘ
W TERMINIE, O KTÓRYM ZOSTANIECIE PAŃSTWO POINFORMOWANI ODDZIELNĄ INFORMACJĄ

Informacja o osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomach recyklingu, odzysku i ograniczenia składowania odpadów komunalnych

 

W związku z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku Gmina Poświętne zobowiązana jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poniższe tabele stanowią zestawienie wymaganych i osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomów w ramach określonego postępowania z odpadami:

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

75,0

27,9

26,6

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości 26,6 % przy wymaganej minimalnej wielkości 14 %.

            Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

0,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100 % przy wymaganej minimalnej wielkości 38 %.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2013

Wymagany maksymalny poziom (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

51,9

29,5

31,39

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku w wysokości 31,39 % przy dopuszczalnej maksymalnej wielkości 50 %.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

W związku z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku Gmina Poświętne zobowiązana jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poniższe tabele stanowią zestawienie wymaganych i osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomów w ramach określonego postępowania z odpadami:

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

75

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości 75 % przy wymaganej minimalnej wielkości 10 %.

            Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 0 % przy wymaganej minimalnej wielkości 30 %.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2013

Wymagany maksymalny poziom (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

51,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku w wysokości 51,9 % przy wymaganej maksymalnej wielkości 75 %.

W związku z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 tekst jedn.), podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zawsze zobowiązany do:

·         przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania, przeznaczonych do składowania - do instalacji posiadającej status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianej do obsługi danego regionu;

·         przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXVIII/726/13 z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, firma Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25,               97-300 Piotrków Trybunalski przekazuje zebrane z tereny Gminy Poświętne odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  PGK Sp. z o.o. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko .

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z nieruchomości stale zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne będzie świadczyć wybrana w drodze przetargu firma:

Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25  97-300 Piotrków Trybunalski.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 391 j.t) oraz w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b podmioty nie objęte gminnym systemem zobowiązane są do zawarcia umowy indywidualnej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Poświętne.

Stosowne zezwolenia w ramach wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Poświętne posiadają następujące firmy:

·         A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.,

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,   tel. (32) 376-34-50;

·         JUKO Sp. z o.o.,

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (44) 732-69-63 do 65;

·         P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie,

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, tel. (44) 754-76-11;

·         P.G.K.iM. Sp. z o.o. w Drzewicy,

ul. Warszawska 11, 26-340 Drzewica, tel. (48) 375-62-30;

·         VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.,

ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Maz.,  tel. (44) 724-41-71;

·         Z.U.K. „HAK" Stanisław Burczyński,

ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (44) 649-96-84;