Drukuj

Informacja o osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomach recyklingu, odzysku i ograniczenia składowania odpadów komunalnych

 

W związku z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku Gmina Poświętne zobowiązana jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poniższe tabele stanowią zestawienie wymaganych i osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomów w ramach określonego postępowania z odpadami:

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

75,0

27,9

26,6

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości 26,6 % przy wymaganej minimalnej wielkości 14 %.

            Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

0,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100 % przy wymaganej minimalnej wielkości 38 %.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2013

Wymagany maksymalny poziom (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

51,9

29,5

31,39

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2014 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku w wysokości 31,39 % przy dopuszczalnej maksymalnej wielkości 50 %.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

W związku z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku Gmina Poświętne zobowiązana jest do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poniższe tabele stanowią zestawienie wymaganych i osiągniętych przez Gminę Poświętne poziomów w ramach określonego postępowania z odpadami:

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

75

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia takich frakcji odpadów jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło w wysokości 75 % przy wymaganej minimalnej wielkości 10 %.

            Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok kalendarzowy

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Wymagany minimalny poziom (%)

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 0 % przy wymaganej minimalnej wielkości 30 %.

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

Rok

2012

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2013

Wymagany maksymalny poziom (%)

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Gminę Poświętne (%)

51,9

-

-

-

-

-

-

-

-

Z powyższej tabeli wynika, że w 2012 roku Gmina Poświętne osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku w wysokości 51,9 % przy wymaganej maksymalnej wielkości 75 %.

Nadrzędna kategoria: Gospodarka odpadami
Odsłony: 578