Drukuj

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. usługi z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z nieruchomości stale zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne będzie świadczyć wybrana w drodze przetargu firma:

Zakład Usług Komunalnych „HAK" Stanisław Burczyński

ul. Próchnika 25  97-300 Piotrków Trybunalski.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. Nr 391 j.t) oraz w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b podmioty nie objęte gminnym systemem zobowiązane są do zawarcia umowy indywidualnej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów z terenu Gminy Poświętne.

Stosowne zezwolenia w ramach wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Poświętne posiadają następujące firmy:

·         A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o.,

ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,   tel. (32) 376-34-50;

·         JUKO Sp. z o.o.,

ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (44) 732-69-63 do 65;

·         P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie,

ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno, tel. (44) 754-76-11;

·         P.G.K.iM. Sp. z o.o. w Drzewicy,

ul. Warszawska 11, 26-340 Drzewica, tel. (48) 375-62-30;

·         VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A.,

ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Maz.,  tel. (44) 724-41-71;

·         Z.U.K. „HAK" Stanisław Burczyński,

ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Tryb., tel. (44) 649-96-84;

Nadrzędna kategoria: Gospodarka odpadami
Odsłony: 547