Załącznik Nr 5
          do Uchwały Nr XXII/136/05
          z dnia 4 marca 2005 r

 

Plan jednorocznego programu inwestycyjnego na rok 2005

 

 

Lp

Klasyfikacja budżetowa

Nazwa zadania

Planowane środki na rok 2005

1

400-40002-6050

Budowa wodociągu

32 880,00

2

600-60016-6050

Budowa chodnika

20 000,00

3

600-60016-6050

Budowa drogi w Wólce Kuligowskiej

847 534,00

Budowa drogi Brudzewice Kolonia

180 000,00

4

754-75412-6050

Termoizolacja budynku OSP Poświętne

257 015,00

5

900-90001-6050

Budowa kanalizacji

200 000,00

6

900-90004-6050

Urządzenie parku

15 000,00

7

900-90015-6050

Budowa oświetlenia ulicznego

72 610,00