Należności bedące:

  • zowbowiązaniami podatkowymi,
  • opłatami za wywóz nieczystości ciekłych,
  • opłatami za wodę

prosimy regulować na nastepujący rachunek bankowy Gminy Poświętne:

PBS - Tomaszów Mazowiecki

20 8985 0004 0030 0306 6976 0031

·    . opłatami za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

prosimy regulowac na następujacy rachunek bankowy

PBS - Tomaszów Mazowiecki

03 8985 0004 0030 0306 6976 0046